r

Nettsiden er under omarbeiding for oppstart av helprivat allmennpraksis på Sortland og Melbu ultimo august. Sjø- og offshoreattester, samt vaksiner kan fortsatt bestilles.

Tjenester i Vesterålen

Reisevaksinering

Sjø- og offshoreattester

Tjenester i Vesterålen

Vi tilbyr sjø- og offshoreattester, allmennlege- og psykologtjenester ved våre 3 kontorer i Vesterålen.

Reisevaksinering

Vi tilbyr reisevaksinering ved våre 3 kontorer i Vesterålen.

Sjø- og offshoreattester

Du kan få sjømannslege- og offshoreattest ved alle våre kontorer i Vesterålen.

r

Nettsiden er under omarbeiding for oppstart av helprivat allmennpraksis på Sortland og Melbu ultimo august. Sjø- og offshoreattester, samt vaksiner kan fortsatt bestilles.