Medisinsk ansvarlig: Lege Rune Steinum med 32 års erfaring som allmennlege/fastlege, sjømannslege, petroleumslege og bedriftslege. 

Her kan du få legetjenester uavhengig av din fastlegetilknytning.

Maritimhelse er en allmennpraksis uten refusjonsavtale med Helfo. Se Priser.