Besøksadresser

Atlas Helse og Miljøtjenester AS

Chr. Fredriksensgt. 15
8445 Melbu

Avdeling Melbu

Atlas Helse og Miljøtjenester AS
Chr. Fredriksensgt. 15
8445 Melbu

Univi Bedriftsheletjeneste AS

Rådhusgata 16, 3. etg.
8400 Sortland

Avdeling Sortland

Univi Bedriftshelsetjeneste AS
Rådhusgata 16, 3. etg.
8400 Sortland