Sjømannslege- og offshoreattester

Utføres innen 2 arbeidsdager.

Faktura til arbeidsgiver.

Ingen ekstra kostnad ved arbeid med klagesaker til Sjøfartsdirektoratet eller til fylkesmannen i Rogaland.